پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جستجو

بخش دسترسی سریع

 
همراه بانک
همراه بانک​
تعریف

از طريق تلفن همراه به مشترياني که در بانک صادرات حساب بانکي دارند خدمات بانکداري الکترونيکی ارانه می دهد.

هدف
خدمات قابل ارائه
مدارک مورد نياز​
کارمزدها و هزينه ها​
فرآيند ارائه سرويس​
توضيحات تکميلي​