فصلنامه شماره 8
​سرفصل ​عنوان مقاله ​مترجم ​نویسنده
​سرمقاله​ سال نو، با همه امید و آرزوهایش
ا​​​خبار بانکی​​​​​​​​​ ر​ویدادهای مهم مالی و پولی جهان
بخش ویژه​​​ یورو و آثار آن بر اقتصاد ایران
بخش ویژه​​​ روند تحولات سرمایه گذاری خارجی در جهان همایون خاتمی ​
بخش ویژه​​​​​​ عملیات پولی در اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا سیمین میرزاآقایی​
مقالات ضرورت آموزشی و تربیت بانکداری در نظام بانکی کشور ​علی اکبر صادقی پایین کولایی​
مقالات​ مشتری مداری باید محور اساسی بانکها باشد علی حمیدی زاده
مقالات​ نقش نیروی انسانی کارآمد بهره وری بانکها منوچهر زمانی فریزهندی
مقالات​ بانکهای بزرگ انگلیسی به شبکه لینک می پیوندند یوسف جمسی​
مقالات​ تلاشهای جهانی برای کاهش نرخ بهره ​سودابه حسن نژاد طبسی
میزگرد​ ایست، تخلف ممنوع
مقالات​ پول جدید اروپا، آیا بر روی مراکز پولی جهان فشاری تحمیل می کند سیمین میرزاآقایی​
مقالات​​​ د​ر چرخه معاملات مالی یوسف جمسی​
مقالات​ و​ضع ترکیه، بدتر از این هم ممکن است؟​​​ ​سودابه حسن نژاد طبسی​
مقالات​ چالشهای بحران آسیا در بازار سرمایه اروپا و تاثیر بر یورو سیمین میرزاآقایی​
د​نیای بانکداری​ بازار جهانی سرمایه: اصلاحات به کام شمال و به خرج جنوب یوسف جمسی​
د​نیای بانکداری​ رهیده از بند استعمارگران اقتصادی یوسف جمسی​
د​نیای بانکداری​ پول و آثار اقتصادی آن افسانه کلانکی​
د​نیای بانکداری​ یورو و تغییر و تحول در اقتصاد جهان افسانه کلانکی​
د​نیای بانکداری​ تکرار بحران روسیه در برزیل سودابه حسن نژاد طبسی​
د​نیای بانکداری​ تداوم  حفظ ارزش یوان تا کی؟ سودابه حسن نژاد طبسی​
د​نیای بانکداری​ بازاریابی بانکی، چرا و چگونه؟ علی اکبر صادقی پایین کولایی​