پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SiteMap
RSS
جستجو
BlindEdition
English
09602

بخش دسترسی سریع

 
معاونین مدیرعامل و مدیران امور
  
  
  
حسن ملکیمدیر امور حراست و حفاظتH.maleki[@]bsi.ir
سید بیوک موسویمعاونت برنامه ريزی و سرمايه های انساني
علی حاجی پور معاونت شعب و بازاریابی   A.Hajipoor[@]bsi.ir
شاهین صالح محمدزادهمعاونت مالیSh.Salehemohammadzade[@]bsi.ir
مهدی گودرزیمعاونت بین الملل-
مصطفی رحیمی شهواریمعاونت حقوقی و وصول مطالبات
امیر یوسفیانمعاونت اعتباراتA.Yousefian[@]bsi.ir
محمدحسین دانشوربازرس ویژه مدیرعامل
سیاوش فتحی هفشجانیمدیر امور بین الملل
علیرضا افکارمدیر شعب جنوب کشور
محمد حسین زارعیمدیر شعب شمال کشور
سید کاظم مرتضوی اسکوئیمدیر امور شعب مناطق تهران، استان البرز و شعبه مستقل مرکزی 3046
محمد درودگرمدیر امور پیگیری و وصول مطالبات
احمد بهشتیمدیرامور بازرسی و نظارتAH.Beheshti[@]bsi.ir
ساعد امین جعفریمدیر امور خدمات و پشتیبانی
مجتبی عزیزیانمدیر امور فناوري اطلاعات
حسین مردانیمدیر امور سرمایه های انسانیH.Mardani[@]bsi.ir
محمد عیسی یکتا عربانیمدیر امور حقوقی