پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SiteMap
RSS
جستجو
BlindEdition
English
09602

بخش دسترسی سریع

 
فاینانس و ریفاینانس
فاينانس ( گشايش اعتبار اسنادي با استفاده از تسهيلات اعتباري خارجي )
تعریف
هدف
ویژگی ها
​موارد اعطای تسهیلات
​ضوابط اعطاي تسهيلات
​مدارک مورد نياز
​کارمزدها و هزينه ها
​​نرخ سود تسهيلات
دوره استفاده از تسهيلات
بازپرداخت تسهيلات
وثائق
ريفاينانس ( خطوط اعتباري کوتاه مدت بين بانکي حداکثر يکساله )
تعریف
هدف
ویژگی ها
​موارد اعطای تسهیلات
​ضوابط اعطاي تسهيلات
​مدارک مورد نياز
​کارمزدها و هزينه ها
​​نرخ سود تسهيلات
دوره استفاده از تسهيلات
بازپرداخت تسهيلات
وثائق