حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز ارزی
حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز ارزی​
تعریف

سپــــرده ايي است که دارنده آن وجوه خود را بـــدون قصــد انتفاع و بمنظور انجام خدمات بانـکي بين المللي به بانک مي سپارد .

هدف

ارايه خدمات نوين و مطلوب بانکی در سطح بين المللی

ویژگی ها
شرایط افتتاح حساب
​​فرايند افتتاح حساب

در سيستم سپهر با گزينه ٤١١١ تعريف مشتري جهت مشتري حقيقي و ٤١١٢ تعريف مشتري جهت مشتري حقوقي و سپس با گزينه ٤١٢ و انتـــخاب کد ارز مورد نظر افتتاح حســــاب صورت مي گيرد .

مدارک مورد نیاز
مراحل انجام افتتاح حساب
کارمزدها و هزينه ها

طبق آخرين بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه اخذ مي گردد .

​نحوه برداشت از حساببا

از طريق دفترچه از شعب ارزي