پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SiteMap
RSS
جستجو
BlindEdition
English
09602

بخش دسترسی سریع

 
نظر سنجی
 
سرعت پاسخگویی کارکنان بانک به درخواستهای حضرتعالی در چه حدی ارزیابی میشود؟
بانک صادرات را به چند نفر از دوستان و آشنایان خود معرفی کرده اید؟
آیا تاکنون از نحوه ارائه خدمات شکایتی داشته اید؟
کدام گروه از خدمات بانک بیشتر مورد استفاده جنابعالی قرار میگیرد؟
میزان مراودات شما با بانک صادرات ایران چند درصد حجم فعالیتتان را در بر میگیرد؟
میزان رضایتمندی کلی شما از خدمات بانک صادرات ایران در چه حد بوده است؟
کلمه امنیتی : *