نظرسنجی گرافیک وب سایت
 
نام و نام خانوادگی: *
سن : *
شماره تماس :
جنسیت
میزان تحصیلات
ارزیابی شما از محتوای سایت چگونه است؟
ارزیابی شما از نحوه دسترسی به مطالب، چگونه است؟
ارزیابی شما از نحوه اطلاع رسانی موضوعات چگونه است؟
ارزیابی شما از گرافیک سایت چگونه است؟
ارزیابی شما از نحوه طبقه بندی اطلاعات چگونه است؟
ارزیابی شما از ارتباط مطالب با تصاویر، چگونه است؟
بنظر شما اطلاعات مندرج در سایت، تا چه اندازه معرف ساختار و فعالیت های بانک صادرات ایران می باشد؟
آیا نظر دیگری دارید؟
* : کلمه امنیتی