پرسش و پاسخ های صدای سپهر 09602
پاسخ
جمع کردن پرسش :  نحوه انتقال حساب از طريق سامانه تلفنبانك :   ‎(1)
انتقال حساب به حساب از طریق این سامانه فقط بین حسابهای خود شخص با شماره تعریف مشتری یکسان امکانپذیر می باشد .
نحوه انجام کار: ورود به گزینه تلفنبانک با شماره حساب  ورمز حساب ، انتخاب کلید 6
جمع کردن پرسش :  نحوه دريافت رمز حساب از طريق سامانه تلفنبانك : ‎(1)
کلید 1 ، درج شماره کارت، درج رمز دوم کارت ، پس از اعلام موجودی ، انتخاب کلید 6 وشنیدن رمز حساب
( لازم به ذکر است  پس از هربار انتخاب گزینه فوق رمز جدیدی ارائه می شود.)
جمع کردن پرسش :  نحوه دريافت صورتحساب از طريق تلفنبانك به چه صورت مي باشد و حداكثر چند گردش ارائه مي دهد؟ ‎(1)
کلید 1 و سپس کلید 3، تا 45 روز 100 تراکنش
جمع کردن پرسش : آيا پرداخت اقساط تسهيلات از طريق سامانه تلفنبانك ميسر مي باشد؟ ‎(1)
بله در حال حاضر پرداخت همه تسهیلات  برای خود و سایرین از طریق تلفنبانک امکان پذیر می باشد.(بجز عقد مرابحه که در دست پیگیری می باشد.)
جمع کردن پرسش : آیا دریافت شارژ تلفن همراه از این طریق میسر می باشد؟ ‎(1)
بله امکان خرید شارژمستقیم مقدور می باشد.(کلید 3 سامانه فوق)
جمع کردن پرسش : خدمات قابل ارائه تلفن بانك چه مواردي مي باشد؟ ‎(1)
الف) از طریق شماره کارت و رمز دوم کارت         
1) موجودی حساب   
2) سه گردش آخر حساب    
3) دریافت صورتحساب از طریق نمابر   
4) ----     
5) اعلام مفقودی کارت    
6) شنیدن رمز حساب    
7) پرداخت اقساط  تسهیلات خود وسایرین در بانک صادرات
8) دریافت لیست شماره حسابهای خود
ب) از طریق شماره حساب و رمز حساب
1)  موجودی حساب
2)  سه گردش آخر حساب
3) دریافت صورتحساب از طریق نمابر
4) تغییر رمز حساب
5)       -----
6) انتقال وجه حساب به حساب
7)پرداخت اقساط تسهیلات خود و سایرین در بانک صادرات
8) دریافت لیست شماره کارت های خود
9) دریافت شماره مشتری
(در ضمن از طریق کلید 7 سامانه 09602 نیز کارت مسدود خواهد شد.)
جمع کردن پرسش : درخصوص نحوه مسدودي كارت از طريق تلفنبانك؟ ‎(1)
الف ) از طريق كليد يك تلفنبانك با وارد كردن شماره كارت و رمز دوم سپس انتخاب كليد 5
ب) از طريق كليد 7 سامانه 09602 با وارد كردن شماره كارت و رمز اول يا رمز دوم كارت
جمع کردن پرسش : دريافت رمز دوم كارت به چند طريق امكان پذير مي باشد؟ ‎(1)
الف: ـ مراجعه به دستگاه خود پرداز بانك صادرات ايران
        ـ انتخاب گزينه عمليات رمز
        ـ‌ انتخاب گزينه تخصيص يا تغيير رمز دوم كارت
ب : ـ از طريق بانكداري اينترنتي منوي كارت گزينه تغيير يا تخصيص رمز دوم كارت
جمع کردن پرسش : نحوه استفاده از تلفنبانك بانك صادرات چگونه است؟ ‎(1)
شماره تلفن 09602 کلید 1
جمع کردن پرسش : نحوه دريافت رمز حساب به چند روش امكان پذير است؟  ‎(1)
به سه روش مي توان نسبت به دريافت رمز حساب اقدام نمود.
روش اول : ورود به تلفنبانك با استفاده از شماره كارت و رمز دوم كارت ، پس از شنيدن مانده ، كليد 6 جهت دريافت رمز حساب  مي باشد.
روش دوم: ورود به نرم افزار همراه بانك ، استفاده از گزينه مديريت حساب و سپس دريافت رمز حساب
روش سوم: مراجعه به شعبه افتتاح كننده حساب و دريافت رمز حساب براي افرادي كه فاقد سپهركارت مي باشند.
جمع کردن پرسش : نحوه مسدودی کارت از طریق تلفنبانک به چه صورت می باشد؟ ‎(1)
این خدمت فقط برای دارندگان کارت است و از طریق انتخاب کلید 1 و بعد 5 می باشد. لازم به ذکر است در صورت پیدا شدن کارت می بایست به شعبه مراجعه و نسبت به رفع مسدودی کارت اقدام نمود.
(در ضمن از طریق کلید 7 سامانه 09602 نیز کارت مسدود خواهد شد.)