پرسش و پاسخ های ارزی
پاسخ
جمع کردن پرسش :  آیا مبالغ حواله های خارجی و داخلی به صورت نقدی پرداخت می شود؟ ‎(1)
خیر هیچ ارزی در حال حاضر به صورت نقدی پرداخت نمی شود فقط سود سپرده هایی که از محل ارز منشا خارجی باشد را به صورت نقدی پرداخت کنند
جمع کردن پرسش :  انواع حسابهای ارزی را نام ببرید؟ ‎(1)
1)قرض الحسنه : جاری و پس انداز
2) کوتاه مدت ارزی
3) بلند مدت ارزی"
جمع کردن پرسش :  سود چه نوع سپرده هایی به صورت نقدی پرداخت می شود؟ ‎(1)
سود سپرده هایی که از محل ارز منشأ خارجی باشد (یعنی حواله خارجی که تبدیل به سپرده شده باشد)
جمع کردن پرسش :  مبلغ حواله خارجی؟ ‎(1)
حداقل 3 دلار و حداکثر 150 دلار
جمع کردن پرسش :  کارمزد حواله داخلی؟ ‎(1)
یک در هزار و 50.000 ریال هزینه صدور مخابره
جمع کردن پرسش : ​"​نحوه درخواست برگ تمكن مالي (تأييد موجودي) جهت ارايه به سفارتخانه كشورهاي خارجي براي مشترياني كه قصد مسافرت به خارج از كشور را دارند . ‎(1)
​براي اين منظور صاحب حساب (فرد مسافر و يا شخص ديگري مانند اعضاي درجه يك مانند پدر، مادر، همسر، خواهر و برادر كه ضمانت مالي وي را تقبل مي نمايد) به شعبه افتتاح كننده حساب مراجعه نموده و درخواست كتبي خود را (فرم تقاضاي كتبي در شعبه موجود مي باشد) به مسئول و يا معاون شعبه ارايه نمايد. شعبه بر اساس درخواست مشتري پس از اخذ كارمزدهاي مربوطه، فرم هاي لازم را تكميل و از طريق فاكس و يا بصورت دستي به دايره امور كاركنان شعب خارج از كشور بانك مستقر در طبقه 21 برج سپهر ارسال نمايد.
جمع کردن پرسش : ​جهت استعلام كارمزد و تعرفه شعب و واحدهاي خارج از كشور به كدام واحد مراجعه گردد. ‎(1)
​ليست كارمزدها و تعرفه شعب و بانكهاي كارگزار در دايره روابط كارگزاران موجود مي باشد.
جمع کردن پرسش : جهت استعلام آدرس و شماره تلفن بانكهاي خارجي و دفاتر نمايندگي آنها در تهران به كدام واحد مراجعه شود؟ ‎(1)
​مشخصات، آدرس و شماره تلفن اين بانكها نزد دايره روابط كارگزاري بانك واقع در طبقه 21 برج سپهر موجود مي باشد.
جمع کردن پرسش : حداقل افتتاح حساب بلند مدت ارزی (یک ماهه الی یک ساله) چه مبلغی می باشد؟ ‎(1)
1000 واحد پولی
جمع کردن پرسش : حداقل افتتاح حساب کوتاه مدت ارزی چه مبلغی می باشد؟ ‎(1)
200 واحد پولی
جمع کردن پرسش : حداقل افتتاح حسابهای جاری ارزی چه مبلغی می باشد؟ ‎(1)
"افرادی که کارت بازرگانی دارند از 1000 واحد پولی
افرادی که کارت بازرگانی ندارند از 10.000 واحد پولی"
جمع کردن پرسش : مبلغ حواله داخلی؟ ‎(1)
حداقل 3 دلار و حداکثر 100 دلار
جمع کردن پرسش : نحوه واريز و برداشت از حساب هاي مشتريان نزد واحدهاي خارج از كشور را توضيح دهيد. ‎(1)
​مشتريان جهت برداشت از حساب خود نزد شعب خارج از كشور مي بايستي درخواستي به عنوان شعبه مورد نظر در خارج از كشور تنظيم نموده و پس از امضاي درخواست خود و اعلام شماره حساب در ايران، درخواست خود را به شعبه مربوطه ارسال نمايند.
جمع کردن پرسش : کارمزد حواله خارجی؟ ‎(1)
5/1 در هزار و 50.000 ریال هزینه صدور مخابره