تسهیلات فروش اقساطی موارد اولیه ، لوازم یدکی و ابزار کار

 تسهیلات فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار

عنوان
تسهیلات فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار​
​تعریف ​فروش اقساطی در واقع واگذاری عين به بهای معلوم به غير ، به ترتيبی که تمام يا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و يا غير مساوی در سررسيد يا سررسيدهای معين دريافت گردد . بانک جهت تامين سرمايه در گردش يک واحد توليدي و بنا بر تقاضاي کتبي متقاضي ( اعم از شخص حقيقي يا حقوقي ) مواد اوليه ، لوازم يدکي ، ابزار کار و ساير نيازهای اوليه مورد احتياج واحد توليدی را خريداری نموده و به صورت اقساطی به متقاضی به فروش می رساند و در اختيار متقاضي طي قرارداد فروش اقساطي قرار مي دهد .
​هدف ​تامين سرمايه درگردش واحد هاي توليدي
​ویژگیها ​عقدي لازم است .
متقاضی ميبايست بصورت واقعی نسبت به خريد اموال مورد تقاضای شرکت اقدام و از آن در محل مورد مصرف استفاده نمايد.
پيش دريافت از مشتري در خصوص فروش مواد اوليه ، لوازم يدکي و ابزارکار ضرورتي ندارد .
مالکيت کالا بلافاصله پس از انعقاد قرارداد به مالکيت خريدار مي آيد .
مشتريانی که قبل از سررسيد تسهيلات اقدام به تسويه کامل بدهی خود بصورت دفعتا واحده نمايند مشمول تخفيف معادل ٩٠% کل مانده سود در زمان تسويه کل قرارداد قرار ميگيرند .
​موارد اعطاي تسهيلات ​به کليه واحد هاي توليدي به منظور تامين مواد اوليه ، لوازم يدکي و ابزار کار
​ضوابط اعطاي تسهيلات ​در بررسي تقاضاي مشتري بايد دقت شود که کالاي مورد نظر متناسب با حجم يک دوره توليد و يا حداکثر معادل مصرف يک سال مشتري باشد .
بانک صرفا بنا بر تقاضاي کتبي واحد توليدي اقدام به اعطاي تسهيلات مي کند .
متقاضي دريافت تسهيلات ، مي بايست خود مصرف کننده اموال درخواستي باشد و در تقاضاي خود نوع ، مقدار ، مشخصات فروشنده ، قيمت و شرايط پرداخت و تحويل اموال مورد درخواست را تعيين نمايد .
​مدارک مورد نياز ​پيش فاکتور خريد - کليه موافقتها و مجوزهای فعاليت متقاضی دارای اعتبار ( آخرين پروانه بهره برداری ، پروانه ساخت ، پروانه کسب ، کارت بازرگانی و ... ) صادره از سوی مراجع ذيصلاح- درخواست کتبی متقاضی جهت اخذ وام- تصوير برابر اصل شده هرگونه مدارک مربوط به محل فعاليت
حقيقی : تصوير برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی و مستندات شغلی و يا گواهی اشتغال به کار متقاضی دريافت وام و ضامن - يک برگ از قبوض آب / برق / گاز يا تلفن
حقوقی : تصوير برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی مديران و امضاء داران و ضامن - تصوير برابر اصل شده اساسنامه شرکت ، شرکت نامه ، اظهار نامه ثبت شرکت ، آگهی تاسيس به همراه آگهی روزنامه مربوط به تاسيس- آگهی آخرين روزنامه رسمی - اظهار نام مالياتی مربوط به دو دوره مالی گذشته
​کارمزدها و هزينه ها تهيه گزارش اطلاعات اعتباري اشخاص حقيقي ١٢٥٠٠٠ ریال و اشخاص حقوقي ٢٥٠٠٠٠ ریال مي باشد ، ٥/٠ در هزار تسهيلات مصوب ( فقط سهم بانک ) در زمان انعقاد قرارداد ، بيمه نمودن اموال و وثائق تسهيلات اعطائي مطابق با آخرين دستور العملها ، اطلاعيه ها و بخشنامه های بانک .
​مدت باز پرداخت حداکثر يکسال​
​نحوه باز پرداخت ​وصول تسهيلات از مشتري دفعه واحده يا با اقساط مساوي و يا غير مساوي در سررسيدهاي متوالي يا غير متوالي مجاز مي باشد
​نحوه بازپرداخت تسهيلات از طريق درگاهها از طريق باجه هاي شعب بانک صادرات و دستگاه هاي خودپرداز ، ايترنت بانک و تلفنبانک امکان پذير مي باشد .​
​وثائق ​معادل اصل تسهيلات به علاوه سود متعلقه  مطابق با آخرين دستور العملها ، اطلاعيه ها و بخشنامه های بانک وثائق اخذ  مي گردد و همچنين وثائق اخذ شده در مقابل خطرات ناشي  از آتش سوزي ، انفجار ، صاعقه ، سيل و زلزله توسط مشتري و به نفع بانک بيمه مي شوند .
​نحوه محاسبه سود يا کارمزد ​------------