پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SiteMap
RSS
جستجو
BlindEdition
English
09602

بخش دسترسی سریع

 
تسهیلات سلف
تسهیلات سلف
تعریف

پيش خريد نقدي محصولات واحد هاي توليدي به قيمت معين .​

هدف

تامين سرمايه در گردش ( نقدي ) مورد نياز واحدهاي توليدي ( صنعتي ، معدني ، کشاورزي ‌) منحصرا بنا به درخواست اينگونه واحدها .

ویژگی ها
موارد اعطاي تسهيلات

محصولات واحدهاي توليدي در بخشهاي صنعتي ، معدني و کشاورزي

ضوابط اعطاي تسهيلات
مدارک مورد نیاز
کارمزدها و هزينه ها

تهيه گزارش اطلاعات اعتباري اشخاص حقيقي ١٢٥٠٠٠ ریال و اشخاص حقوقي ٢٥٠٠٠٠ ریال مي باشد .کارمزد تهيه گزارش کارشناسی ، ارزيابی ماشين آلات ، ساختمان و ساير کارمزدهای متعلقه طبق آخرين دستور العملهای بانک .اموال و وثائق تسهيلات اعطائي مطابق با بخشنامه های جاری بانک بيمه می گردد .هزينه های قابل قبول : قيمت خريد کالا ، حمل و نقل کالا ، هزينه بسته بندی کالا ، هزينه انبارداری کالا ، هزينه بيمه و حق ثبت سفارش کالا ، هزينه های بانکی ، حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزينه توقيف و انتظار نوبت کشتی ( ) ، هزينه ماليات بر ارزش افزوده

مدت باز پرداخت

​از جمله تسهيلات کوتاه مدت مي باشد و مدت آن نبايد از يکدوره توليد و حداکثر ١ سال تجاوز کند .

نحوه باز پرداخت

​بصورت يکجا و يا به دفعات نسبت به باز پرداخت و تسويه اقدام مي شود .

نحوه بازپرداخت تسهيلات از طريق درگاهها

باز پرداخت و تسويه صرفا از باجه هاي شعبه امکان پذير مي باشد .

وثائق

انواع وثائق و تضمينات مطمئن و مورد قبول بانک طبق آخرين دستورالعملهای بانکی .