پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SiteMap
RSS
جستجو
BlindEdition
English
09602

بخش دسترسی سریع

 
حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت وِیژه​
تعریف
هدف
ویژگی ها

رابطه بانک و سپرده گذار ، رابطه وکيل و موکل مي باشد . سپرده سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت ويژه براي دوره‌هاي ٣، ٦، و ٩ ماهه است. حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب ٥٠٠٠٠٠ ریال مي‌باشد . در صورت عدم مراجعه مشتري در سررسيد، سپرده به صورت خودکار تمديد مي شود .

​​کاربرد منابع
شرایط افتتاح حساب
​مدارک مورد نياز
مراحل انجام افتتاح حساب
​​متصدی انجام خدمت​
کارمزد ها و هزینه ها
​نحوه برداشت از حساب