صندوق امانات
صندوق امانات
    تعریف
هدف

​​ارائه خدمات نوين بانکي به مشتريان و تکميل زنجيره خدمات قابل ارائه به مشتريان

خدمات قابل ارائه

​​​مشتري مي تواند هر گونه اشياء و اسنادي که مايل باشد به استثناء اسناد و اشياء مضره و مواد مخدر را در صندوق مربوط به خود نگهداري نمايد.

​مدارک مورد نياز
فرآيند ارائه سرويس​
توضيحات تکميلي​

آدرس و شماره تماس صندوق امانات استان ها و سرپرستی ها

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ٨٨٨٣٤٠٠٧ , ٨٤٧٦٢٥٤٥ (در تهران) تماس حاصل فرمائید.