پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SiteMap
RSS
جستجو
BlindEdition
English
09602

بخش دسترسی سریع

 
ارسال پیامک قبل از برگشت چک
ارسال پیامک برای مشتریان قبل از صدور گواهینامه عدم پرداخت وجه چک به علت کسر موجودی ‌چک هاي متعلق به بانک صادرات که به حساب شخص واگذار مي شوند مشمول اين طرح مي باشند و به اين ترتيب چنانچه حساب مشتري مانده کافي جهت تأمين وجه چک را نداشته باشد، پيامکي به مشتري مبني بر عدم کفايت موجودي ارسال وفرصتي براي تکميل موجودي فراهم مي گردد.
ساعت ارايه اين سرويس از ساعت شروع به کار شعبه تا ساعت ١١ صبح مي باشد .
اين سرويس براي مشتريان ويژه بانک (داراي ميانگين مانده سپرده قرض الحسنه جاري ٥٠ ميليون ریال به بالا در ماه) فعال مي باشد.
جهت بهره مندي از اين سرويس، شماره تلفن همراه مشتريان مي بايست در سيستم سپهر درج شده باشد .
اهداف کلي طرح:‌
 - فراهم نمون فرصت تأمين وجه براي دارندگان حساب قرض الحسنه جاري که بدليل فراموشي، سفر نسبت به تأمين وجه چک اقدام ننموده اند .
- جلوگيري از مشکلات مرتبط با صدور گواهينامه عدم پرداخت وجه چک و رفع اثر براي مشتريان
- جلب رضايت مشتريان با ايحاد خدمتي متمايز از ساير بانکها (اين خدمت تنها در بانک صادرات ارايه مي گردد)